Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro AQUA-CONTACT s.r.o. a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
AQUA-CONTACT s.r.o. potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.
 1. Produkty
 2. Kovovýroba
 3. Služby
 4. Reference
 5. Ke stažení
 6. O nás
 7. Kontakty
 8. Nákupní košík
 1. ČOV
 2. SEPTIKY
 3. BIOLOGICKÉ FILTRY
 4. ZEMNÍ PÍSKOVÉ FILTRY
 5. JÍMKY
 6. DEŠŤOVÝ PROGRAM
 7. ŠACHTY
 8. ČERPACÍ STANICE
 9. BAZÉNY
 10. LAPOLY TUKU
 11. ATYPICKÉ VÝROBKY
 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ
 13. KOVOVÝROBA
 
 
 

Reklamační podmínky

Reklamační podmínky

společnost  AQUA-CONTACT s.r.o. se sídlem 5. května 287, 551 02, Jaroměř - Josefov. Česká republika, IČ: 60110112, DIČ: CZ60110112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci králové pod sp.zn. C 5396 (dále jen „Prodávající“) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.aquacontact.cz fyzickým osobám – spotřebitelům (dále jen „Kupující“)  

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Reklamační podmínky.

Tyto Reklamační podmínky jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího vůči spotřebitelům (dále jen „obchodních podmínek“) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízených od Prodávajícího.

1.2. Povinnost Kupujícího seznámit se.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačními podmínkami a obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

1.3. Souhlas Kupujícího.

Uzavřením smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s těmito Reklamačními podmínkami.

1.4. Definice.

Definice pojmů obsažené v těchto Reklamačních podmínkách mají přednost před definicemi v obchodních podmínkách. Pokud tyto Reklamační podmínky pojem nedefinují, chápe se ve významu, v jakém je definován v obchodních podmínkách. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné obecně závazné právní předpisy.

1.5. Použitelné předpisy.

Vyřizování reklamací podléhá ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba ve znění pozdějších změn a předpisů. 

 

2. Podmínky uplatnění reklamace

2.1. Způsob uplatnění reklamace.

Kupující je oprávněn reklamaci uplatnit písemně zasláním na adresu sídla společnosti Prodávajícího: AQUA-CONTACT s.r.o. se sídlem 5. května 287, 551 02, Jaroměř - Josefov. Česká republika.

2.2. Kontakt pro účely reklamace.

Prodávajícího lze pro účely reklamace kontaktovat také na telefonním čísle  

+420 733 107 017 nebo emailu info@aquacontact.cz. 

2.3. Předání reklamace Kupujícím.

Kupující reklamovaný předmět odevzdá / zašle Prodávajícímu včetně všech jeho součástí a řádně vyplněného reklamačního protokolu, jehož vzor lze stáhnout v sekci „O nákupu“. Kupující k reklamačnímu protokolu přiloží fakturu či jiným věrohodným způsobem prokáže, že zboží zakoupil u Prodávajícího. V případě, že Kupující k reklamaci nepřiloží reklamační protokol či jej řádně nevyplní, je Prodávající oprávněn reklamaci odmítnout bez dalšího vysvětlení.

2.4.  Kompletnost při předání.

Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. V případě, že Kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

2.5. Hygiena při předání.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci Zboží v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

2.6. Zaslání přepravní službou.

V případě, že Kupující bude zasílat zboží Prodávajícímu nebo servisnímu středisku přepravní službou, je povinen zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží musí zásilku označit příslušnými symboly. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace.

2.7. Součinnost Kupujícího.

Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost nezbytnou k ověření existence reklamované vady.

2.8. Okamžité oznámení vady.

Vadu je třeba oznámit Prodávajícímu ihned poté, co byla zjištěna. V opačném případě může mít tato skutečnost mít za následek, že dojde k zamítnutí reklamace.

2.9. Běžné opotřebení.

Za vadu zboží se nepovažuje jeho běžné opotřebení.

2.10. Vada způsobená Kupujícím.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující vadu sám způsobil.

2.11. Prodej věcí vadných.

U věcí, které jsou prodávány za nižší cenu, protože (ač nové) již při prodeji mají vadu, nelze reklamovat ty vady, pro něž byla kupní cena snížena. Prodávající je povinen u takovéto věci Kupujícího upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

2.12. Potvrzení o přijetí reklamace.

Prodávající Kupujícímu přijetí reklamace potvrdí.

 

3. Záruční doba

3.1. Lhůty k uplatnění.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad ve lhůtě určené obecním právním předpisem, nesjedná-li s Prodávajícím lhůtu delší.

3.2. Práva z vadného plnění.

Odpovědnost za práva z vadného plnění dále upravuje pro spotřebitele čl. 7 obchodních podmínek, se kterými se Kupující může seznámit v sekci  „O nákupu“ – „Obchodní podmínky“.

 

4. Vyřízení reklamace

4.1. Lhůta k vyřízení.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 (slovy: tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající reklamaci vyřídí nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

4.2. Způsoby vyřízení reklamace.

Reklamaci lze vyřídit následujícími způsoby:

a)    Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b)    Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené.

c)    Kupující má právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v případě, kdy nebylo možné vadu zboží odstranit výměnou, Prodávající neodstraní vadu v zákonem stanovené lhůtě nebo pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad;

d)    Kupující má právo požadovat přiměřenou slevu, neodstoupí-li od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, popř. pokud Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo pokud by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

4. 3. Potvrzení o vyřízení reklamace.

Po skončení reklamačního řízení Prodávající Kupujícímu do kopie Reklamačního protokolu potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace.  V případě, že byla reklamace posouzena Prodávajícím jako neoprávněná, má Kupující právo na vydání písemného odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Tyto Reklamační podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.09.2021.

 

Změny reklamačních podmínek vyhrazeny.

 

 

 
 
Platební brána ComGate

 

© Copyright 2023 AQUA-CONTACT s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu AQUA-CONTACT s.r.o. zakázáno.