Vaše soukromí je pro nás důležité

Vážení zákazníci, vážíme si soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro AQUA-CONTACT s.r.o. a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby". Více o souborech cookies zde.

cookies

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme proto, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
AQUA-CONTACT s.r.o. potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.
 1. Produkty
 2. Kovovýroba
 3. Služby
 4. Reference
 5. Ke stažení
 6. O nás
 7. Kontakty
 8. Nákupní košík
 1. ČOV
 2. SEPTIKY
 3. BIOLOGICKÉ FILTRY
 4. ZEMNÍ PÍSKOVÉ FILTRY
 5. JÍMKY
 6. DEŠŤOVÝ PROGRAM
 7. ŠACHTY
 8. ČERPACÍ STANICE
 9. BAZÉNY
 10. LAPOLY TUKU
 11. ATYPICKÉ VÝROBKY
 12. PŘÍSLUŠENSTVÍ
 13. KOVOVÝROBA
 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.10.2021

Všeobecné obchodní podmínky

společnost AQUA-CONTACT s.r.o. se sídlem 5. května 287, 551 02 Jaroměř - Josefov. Česká republika, IČ: 60110112, DIČ: CZ60110112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci králové pod sp.zn. C 5396 (dále jen „Prodávající) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.aquacontact.cz fyzickým osobám – spotřebitelům (dále jen „Kupující)

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní Smlouvy (dále jen „Smlouva) uzavírané mezi Prodávajícím a fyzickou osobou – spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.temicann.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.aquacontact.cz (dále jen „Webová stránka) a další související právní vztahy. 

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. Uživatelský účet

 2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet). V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží či služeb též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží či služeb jsou Prodávajícím považovány za správné. 

2.3. Vyplní-li Kupující údaje o právnické osobě (firma, IČO a DIČ), považuje Prodávající jednání Kupujícího jako jednání činěné jménem této právnické osoby a s objednávkou této právnické osoby bude nakládat dle třetího odstavce čl. 1. Obchodních podmínek.

2.4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 (slovy: jeden) rok  nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. Uzavření Smlouvy

 3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízených Prodávajícím, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a obsahují veškeré licenční poplatky a případnou licenční odměnu. Nabídka zboží, jakožto ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.2. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve Webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

3.4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu);

3.4.2. způsobu úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen „Objednávka).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické pošty Kupujícího.

3.8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.


4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 47602551/0100 (v případě plateb v   Kč) vedený u společnosti Komerční Banka (dále jen „účet Prodávajícího);

- bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 47602551/0100 (v případě plateb v €) vedený u společnosti Komerční Banka (dále jen „účet Prodávajícího);

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Comgate;

4.2. Společně s cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 7 (slovy: sedmi) dnů od uzavření Smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího nebo jí přiloží jako součást zaslané objednávky.

4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin (v případě platby hotově).


5. Odstoupení od Smlouvy

 5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník),  nelze odstoupit od kupní Smlouvy:

a) o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,
b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
d) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v prvním odstavci čl. 5. či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí plnění Kupujícím nebo jím určenou osobou. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@aquacontact.cz .

5.3. V případě odstoupení od Smlouvy dle druhého odstavce čl. 5, se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od odeslání odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu. Náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese Kupující. Maximální náklady na vrácení takovéhoto zboží jsou odhadovány na 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

5.4. V případě odstoupení od Smlouvy dle druhého odstavce čl. 5., vrátí Prodávající plnění poskytnuté Kupujícím do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy (v případě Smlouvy o koupi zboží pak od obdržení vráceného zboží Prodávajícím, nebo prokázání, že zboží Kupující odeslal zpět Prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve), a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím (neurčí-li Kupující jiný způsob vrácení za předpokladu, že takovýmto vrácením nevzniknou Prodávajícímu jakékoli další náklady), včetně nákladů na případné vrácení plnění Prodávajícímu (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím.

5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno či bude jeho hodnota jinak snížena v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení ceny nebo její části.

5.6. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací Smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající si vyhrazuje právo v takovém případě vrátit cenu nebo její část až po vrácení poskytnutého dárku.


6. Přeprava a dodání zboží

 6.1. Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) nebo je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

 

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě se Smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se Smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti Smlouvou sjednané,  a není-li jich, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

7.3. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím nejsou ve shodě se Smlouvou (dále jen „Rozpor se Smlouvou), má Kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodání chybějícího zboží, dále na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od Smlouvy dle podmínek uvedených v Reklamačních podmínkách Prodávajícího (dále jen “Reklamační podmínky”). Kupující sdělí Prodávajícímu, které právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující o opravu vady, která se ukáže jako neproveditelná. Nezvolí-li Kupující své právo včas, bude postupováno v souladu s relevantními ustanoveními platné právní úpravy.

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví jako Rozpor se Smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5. Za vady způsobující Rozpor s uzavřenou Smlouvou není považováno, pokud zboží nemá jakékoli vlastnosti, standard nebo úroveň kvality nad rámec výslovně uvedený.

7.6. Veškerá práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese U Hřiště 1233, 755 01 Vsetín. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravují podrobně Reklamační podmínky.
 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží či ilustračních fotografií k poskytovaným službám) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Další informace ohledně Cookies, GDPR, atd. najdete v samostatně vypracovaném dokumentu "Ochrana osobních údajů na e-shopu aquacontact.cz


10. Doručování

 10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. S jakoukoli stížností se může Kupující obrátit na Prodávajícího. Neuspěje-li se svou stížností u Prodávajícího, případné spory budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad, Kupující se může obrátit rovněž na Českou obchodní inspekci.

11.3. Orgánem pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů pro Prodávajícím nabízené, prodávané, poskytované a zprostředkovávané výrobky a služby, je Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je: www.coi.cz.

11.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodní podmínky vyžadují písemnou formu.

11.5. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná s výjimkou plnění povinností Prodávajícího stanovených platnou právní úpravou. Kupujícímu k jejímu znění umožní Prodávající přístup na žádost.

11.6. Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavírán na dobu vymezenou řádným plněním smluvních stran dle příslušné Smlouvy. Nestanoví-li uzavřené Smlouvy nebo obchodních podmínek v konkrétních případech jinak, nejsou smluvní strany oprávněny Smlouvu zrušit před jejím řádným splněním.

11.7. Kontaktní údaje Prodávajícího:

adresa pro doručování: AQUACONTACT s.r.o., 5. května 287, 551 02, Jaroměř - Josefov

adresa elektronické pošty:  info@aquacontact.cz

telefon: +420 733 107 017

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.10.2021.

 

 

 
 
Platební brána ComGate

 

© Copyright 2023 AQUA-CONTACT s.r.o.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu AQUA-CONTACT s.r.o. zakázáno.